Wykład na zebraniu.

W dniu 10 11 2019r.jak zazwyczaj w każdą drugą niedzielę miesiąca mieliśmy zebranie pszczelarzy na który był zaproszony znany hodowca matek pszczelich pan Zbigniew i jego syn Piotr Postuła z Gliwic. Tematem wykładu ” Gospodarka pasieczna i wychów matek pszczelich”. Wykład był ciekawy,pouczający i na pewno wiedza zdobyta przyda się nam w następnych sezonach pszczelarskich.

Laureat srebrnej cieszynianki.


W dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła uchwałę w sprawie nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrnej Cieszynianki” za 2019 rok. Rada gminy postanowiła wyróżnić Laurem „Srebrnej Cieszynianki” pana Felicjana Szczypka. Jest wieloletnim pszczelarzem naszego koła, oraz członkiem zarządu. Ta nagroda jest ukoronowaniem jego pracy i wkładu dla naszej miejscowości. Jesteśmy z tego bardzo dumni i gratulujemy.