Szkolenie w Szczyrku 16-18.03.2018r.

W dniach 16-18 marca 2018r. w Szczyrku odbyło się szkolenie pszczelarzy zorganizowane przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach o tematyce „Wybrane zagadnienia gospodarki pasiecznej, pożytki pszczele i ich intensyfikacja w uprawach monokulturowych w aspekcie profilaktyki i zwalczania chorób pszczół i czerwiu”.

Wykładowcami byli:

  • mgr Marek Pogorzelec,
  • dr hab Grzegorz Borsuk
  •  dr hab. Paweł Chorbiński

Szkolenie rozpoczęło się 16 marca wykładem mgr Marka Pogorzelca. Przedstawił temat roślin miododajnych i pożytecznych dla pszczół. Wyróżnił rośliny, które powinny dostarczyć pszczołom nie tylko nektar,ale też pyłek, szczególnie w okresie bez pożytków (np. w okresie po miodobraniu lipy). Zwrócił uwagę,aby nie sadzić roślin objętych zakazem, w szczególności ekspansywnych.

Następnie dr hab. Grzegorz Borsuk wykładał na temat gospodarki w ulach korpusowych z dennicą higieniczną osiatkowaną. Zwrócił uwagę na ułatwienia w pracy z takimi ulami.

Kolejnym wykładowcą był dr hab. Paweł Chorbiński. Tematem wykładu był Varroa destructor,  pasożyt atakujący czerw pszczeli. Zwracał uwagę na naturalne sposoby jej zwalczania,czyli np. izolowanie matki w izolatorach. Kolejnymi tematami była choroba  Nosema Apis i Nosema Cerame oraz Zgnilec amerykański i europejski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej zdjęć w GALERII