Walne zebranie

Dnia 11 marca 2018r. o godzinie 15:00 w Zamku w Kończycach Małych odbędzie się walne zebranie naszego koła. Prosimy o obecność.

Sprawozdanie z walnego zebrania:
Na spotkanie zostali zaproszeni m. in. Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy pan Zbigniew Binko, którego nie było i w jego zastępstwie przyjechał delegat pan Józef Polnik. Z ramienia gminy w zebraniu uczestniczył w-ce wójt pan Karol Sitek oraz prezesi ościennych kół z Haźlacha, Kaczyc, Zebrzydowic oraz prezes Koła Pszczelarzy z Karwiny.
Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy w intencji zmarłego św. pamięci Bronisława Bijok. W trakcie zebrania zostały poruszone następujące kwestie:
– zostało odczytane sprawozdanie z działań koła za rok 2017,
– przedstawiono prace wykonane w pasiece,
– przedstawiono założenia działalności na najbliższy rok,
– były zbierane zapisy na matki i odkłady,
– do naszego koła wstąpiło dwóch nowych członków,
– w tym roku będą organizowane wycieczki do Śmiłowic i na trutowisko do Murcek.

Szkolenie w Strumieniu.

Dnia 16.02.2018 r. w EM-GOK w Strumieniu odbyło się szkolenie pszczelarzy. W szkoleniu brali udział prezesi i zarząd kół pszczelarskich Śląskiego Związku Pszczelarskiego. Wykład prowadziła pani dr Maria Zoń z Cieszyna. Tematem wykładu były choroby pszczół, w szczególności zgnilec amerykański. Omawiane były przyczyny i próby zapobiegania i zwalczania tej choroby.

Wskazaniem pani doktor było zgłaszanie niepokojących sytuacji w pasiekach do prezesów kół i lekarza weterynarii.

Wykład trwał 2,5 godziny, był bardzo interesujący. Pani doktor przekazała dużą wiedzę na temat chorób, których zaniedbanie prowadzi do konieczności zlikwidowania pasieki. Choroba grozi również pobliskim pasiekom, jest przenoszona w okresach bez pożytku.

Na zakończenie wystąpił prezes koła pszczelarskiego z Bierunia. Przedstawił wykład na temat matek pszczelich Bakfast. Od października 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem ich stosowanie w ulach jest zabronione w województwie śląskim i małopolskim, gdyż nie posiadają rodowodu i mają gospodarkę rabunkową.

W Polsce dozwolone są rasy kraińska, środkowoeuropejska i kaukaska.

Spotkanie dostarczyło nam dużo wiedzy i chętnie weźmiemy udział w dalszych spotkaniach.